Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

26.10.2017Blíží se Památka zesnulých, policie upozorňuje na možná úskalí spojená zejména s návštěvou hřbitovů a dalších pietních míst

BENEŠOVSKO – Právě v tomto období dochází k častým krádežím, lidé by měli být obezřetní.

13.10.2017Setkání Agresivita a nesnášenlivost

V rámci naplňování Programu prevence kriminality města Vlašimi na rok 2017 bylo připraveno pro odbornou veřejnost setkání na téma Agresivita a nesnášenlivost, které se konalo dne 21.9.2017 ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových.

13.10.2017Bezpečnost škol

Dne 29.8.2017 proběhlo pod záštitou města Vlašimi setkání určené pro zástupce a zřizovatele školských zařízení na téma Bezpečnost škol. Akce byla připravena v rámci Plánu prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017–2019 ve spolupráci s vedením Územního odboru Policie ČR Benešov.

11.10.2017Ztráty a nálezy 9/2017

     

MP logo V měsících září a říjen byly na Městskou policii Vlašim předány nalezené věcí,  o které se do současné doby nepřihlásil

 majitel. Nalezené věci jsou zobrazeny na přiložených fotografiích.

 

Zobrazit vše

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Díky kamerovému systému bylo nalezeno odcizené dětské kolo

Díky kamerovému systému bylo nalezeno odcizené dětské kolobb

Dne 27.6.2017 v 17:30 hodin bylo telefonicky oznámeno hlídce Městské policie Vlašim odcizení dětského kola před Obchodním domem Billa.

Dne 27.6.2017 v 17:30 hodin bylo telefonicky oznámeno hlídce Městské policie Vlašim odcizení dětského kola před Obchodním domem Billa. Hlídkou Městské policie Vlašim byl prověřen městský kamerový systém, kde byly zachyceny dva záznamy ze dne 27.6.2017 v době od 17:39 do 17:42 hodin na ul. Komenského, kde se pohybovaly tří nezletilé osoby a dvě z nich, střídavě jely na pro ně velmi malém dětském kole.

Dne 28.6.2017 v 17:50 hodin autohlídka Městské policie Vlašim při hlídkové činnosti zaznamenala na Husově nám. pohyb dvou nezletilých osob, které byly hlídce známé z kamerového záznamu z předešlého dne. Hlídka na místě obě osoby vytěžila k zjištění jejich totožnosti. Na dotaz hlídky, kde dne 27.6.2017 vzaly kolo, na kterém jezdily v ul. Komenského, uvedly, že dětské kolo našly u vchodu do Obchodního domu Billa, nebylo zajištěno zámkem, a tak se domnívaly, že si kolo mohou vzít. Kolo poté zanechaly na dvoře domu v ul. Lidická. Dále hlídce sdělily totožnost třetí nezletilé osoby, která společně s nimi byla u Obchodního domu Billa a na ul. Komenského. Oba nezletilí byli hlídkou vyzváni, aby nasedli do služebního vozidla a společně s hlídkou přijeli do ul. Lidická, kde kolo hlídce vydali a toto bylo následně předáno majitelce.

Věc byla zpracována jako přestupek proti majetku a byla oznámena na komisy pro projednání přestupků MěÚ Vlašim. Z důvodu nezletilosti podezřelých bylo zasláno upozornění na Odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim, neboť uvedená skutečnost se dotýká jejich činnosti.

 

 

                                                                                                                                                                                 str. Jitka Frajtáková, Městská policie Vlašim

publikováno 9.7.2017
vytvořilo Anawe