Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

26.10.2017Blíží se Památka zesnulých, policie upozorňuje na možná úskalí spojená zejména s návštěvou hřbitovů a dalších pietních míst

BENEŠOVSKO – Právě v tomto období dochází k častým krádežím, lidé by měli být obezřetní.

13.10.2017Setkání Agresivita a nesnášenlivost

V rámci naplňování Programu prevence kriminality města Vlašimi na rok 2017 bylo připraveno pro odbornou veřejnost setkání na téma Agresivita a nesnášenlivost, které se konalo dne 21.9.2017 ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových.

13.10.2017Bezpečnost škol

Dne 29.8.2017 proběhlo pod záštitou města Vlašimi setkání určené pro zástupce a zřizovatele školských zařízení na téma Bezpečnost škol. Akce byla připravena v rámci Plánu prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017–2019 ve spolupráci s vedením Územního odboru Policie ČR Benešov.

11.10.2017Ztráty a nálezy 9/2017

     

MP logo V měsících září a říjen byly na Městskou policii Vlašim předány nalezené věcí,  o které se do současné doby nepřihlásil

 majitel. Nalezené věci jsou zobrazeny na přiložených fotografiích.

 

Zobrazit vše

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Projekt Ozbrojený útočník ve škole

Policie ČR, ú.o. Benešovbb

Vedoucí územního odboru Benešov seznámil starosty obcí s aktivitami Policie České republiky na úseku ochrany ,,měkkých cílů“ a nabídl jim spolupráci.

Dne 13. června 2017 se z iniciativy starosty města Benešov Petra Hostka uskutečnilo v KD Karlov v Benešově setkání starostů obcí s rozšířenou působností Benešov. Plk. Pavel Havránek, vedoucí územního odboru Benešov, seznámil přítomné s aktivitami Policie České republiky na úseku ochrany „měkkých cílů“. Představil jim nový projekt Ozbrojený útočník ve škole, který je realizován ve spolupráci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Středočeského kraje a některých měst, mezi nimiž je momentálně také Benešov. Zdůraznil, že je třeba zvyšovat připravenost na případný útok ze strany nebezpečných pachatelů, kteří se snaží zacílit na ta nejzranitelnější místa a způsobit tak co nejvíce lidských ztrát. Nejen starostům, ale zejména ředitelům škol a dalším obecním či městským organizacím, proto nabídl konkrétní spolupráci.

 

V této souvislosti seznámil přítomné se současnou bezpečnostní situací i s tím, jak ji hodnotí bezpečnostní složky. Zmínil se také o tom, jak se vyvíjela připravenost orgánů veřejné moci a jaká je v současné době, osvětlil právní rámec ochrany měkkých cílů a také vztah a rozdíl ochrany kritické infrastruktury a měkkých cílů. Zdůraznil, že základním prvkem postupů ochrany je připravenost měkkých cílů na eventuální útoky a to jak po stránce technické (zámky, záznamová zařízení), organizační (plány protipožární, evakuační, rozdělení odpovědnosti a úkolů personálu), tak i taktické (připravenost personálu a znalost jejich úkolů). Neméně důležitá je samozřejmě také spolupráce s bezpečnostními složkami.

 

V neposlední řadě popsal konkrétní kroky v rámci projektu Ozbrojený útočník ve škole, který je zaměřen právě na základní a střední školy:

 

1. Zřizovatel školy musí zajistit kompletní projektovou dokumentaci školy, která odpovídá skutečnému stavu, ověřit funkčnost únikových východů, evakuačních a protipožárních plánů.

2. Provede bezpečnostní audit školy, který posoudí její vztah v kontextu normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Z auditu vyplynou nedostatky a doporučení, které je nutné odstranit a respektovat v následujících etapách.

3. Zajistí proškolení veškerého personálu školy připravenými školiteli z řad policistů pro případ neštěstí. Je třeba, aby pracovníci uměli včas zareagovat na konkrétní situaci, aby byli schopni studentům pomoci s jejím zvládnutím, uměli je organizovat a také dokázali co nejvíce eliminovat případné ztráty.

4. Zpracuje kartu objektu, která je neveřejná a soustředí zásadní informace pro případný zákrok bezpečnostních složek.

5. V některých případech je vhodné tato opatření a postupy ověřit cvičením, do kterého se mohou zapojit také složky IZS.

 

Toto je zjednodušený návod k tomu, jak může postupovat jakýkoli zřizovatel školského zařízení ve spolupráci s Asociací bezpečná škola z.s., která poradí s bezpečnostním auditem školy, a místně příslušným oddělením Policie ČR.

 

Podrobnější informace lze dohledat na webových stránkách Centra proti terorismu a hybridním hrozbám.

 

prap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

7. července 2017


 

publikováno 7.7.2017
vytvořilo Anawe