Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

16.9.2017Policie pátrá po neznámém vozidle, které ve Vlašimi srazilo chodce

BENEŠOVSKO – Zároveň hledá svědky této noční srážky a žádá je, aby se co nejdříve ozvali.

16.9.2017Sedmadvacetiletého muže, který nabádal svou nezletilou dceru k rasismu, policie v těchto dnech obvinila

BENEŠOVSKO – Podezřelý je ze spáchání trestných činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a ohrožování výchovy dítěte. Hrozí mu tak až tři roky odnětí svobody.

1.9.2017Odcizená peněženka - žádost o pomoc

Obracíme se na širokou veřejnost s žádostí o pomoc a spolupráci.

24.8.2017Ztráty a nálezy 7/2017

V měsících červenec a srpen byly na Městkou policii Vlašim předány nalezené věcí,  o které se do současné doby nepřihlásil

majitel. Nalezené věci jsou zobrazeny na přiložené fotografii.

Zobrazit vše

Bezpečnostní rada města

Bezpečná Vlašim / Krizové řízení / Bezpečnostní rada města

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Rada města Vlašim zřídila Bezpečnostní komisi a jmenovala členy:

 

P.č. Příjmení, jméno, titul Funkce v KŠ / SPS Název a adresa pracoviště
1. Jeništa Luděk, Mgr. vedoucí KŠ a předseda BR MěÚ Vlašim, J.Masaryka 302, 258 01 Vlašim
2. Kroupa Karel zástupce vedoucího KŠ a místopředseda BR MěÚ Vlašim, J.Masaryka 302, 258 01 Vlašim
3. Plaštiak Milan, Ing. tajemník KŠ a BR MěÚ Vlašim, J.Masaryka 302, 258 01 Vlašim
4. Balík Karel člen KŠ MěÚ Vlašim, J.Masaryka 302, 258 01 Vlašim
5. Setnička Josef,Ing.plk. člen KŠ HZS Středočeského kraje, Blanická 468, 258 01 Vlašim
6. Procházka Jaroslav člen KŠ JSDHO Domašín, 258 01 Vlašim
7. Mach Milan, npor. Bc. člen KŠ Policie ČR OO Vlašim, J.Masaryka 475, 258 01 Vlašim
8. Fejtek Václav, Ing. člen KŠ Městská policie Vlašim,Komenského 22, 258 01 Vlašim

 

vytvořilo Anawe