Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

26.10.2017Blíží se Památka zesnulých, policie upozorňuje na možná úskalí spojená zejména s návštěvou hřbitovů a dalších pietních míst

BENEŠOVSKO – Právě v tomto období dochází k častým krádežím, lidé by měli být obezřetní.

13.10.2017Setkání Agresivita a nesnášenlivost

V rámci naplňování Programu prevence kriminality města Vlašimi na rok 2017 bylo připraveno pro odbornou veřejnost setkání na téma Agresivita a nesnášenlivost, které se konalo dne 21.9.2017 ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových.

13.10.2017Bezpečnost škol

Dne 29.8.2017 proběhlo pod záštitou města Vlašimi setkání určené pro zástupce a zřizovatele školských zařízení na téma Bezpečnost škol. Akce byla připravena v rámci Plánu prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017–2019 ve spolupráci s vedením Územního odboru Policie ČR Benešov.

11.10.2017Ztráty a nálezy 9/2017

     

MP logo V měsících září a říjen byly na Městskou policii Vlašim předány nalezené věcí,  o které se do současné doby nepřihlásil

 majitel. Nalezené věci jsou zobrazeny na přiložených fotografiích.

 

Zobrazit vše

Kamerový systém

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Město Vlašim má zaveden městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS) od roku 2006.

V současné době má 8 pevných kamerových bodů napojených na monitorovací pracoviště, které bylo zřízeno v prostorách sídla Městské policie Vlašim.

Město Vlašim provozuje MKDS tedy od roku 2006, kdy bylo za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR z Programu prevence kriminality vybudováno centrální monitorovací pracoviště, na které byly napojeny 4 kamerové body. V letech 2007 a 2014 město zřídilo další dva kamerové body z vlastních zdrojů. A v roce 2009 se opět zapojilo do dotační výzvy Ministerstva vnitra ČR a MKDS rozšířilo o další 2 kamerové body. V průběhu provozu MKDS byly z prostředků města Vlašimi modernizovány spoje i kamery. 

 

Přehled kamerových bodů

Číslo kamerového bodu

Název kamerového bodu

Velikost sledované

plochy (m2)

Umístění kamerového bodu

Druh

kamery

1

Městský úřad

14157,83

J. Masaryka č. p. 302

Otočná

2

Domov mládeže

7002,00

Husovo nám. č. p. 325

Otočná

3

Poliklinika

17304,37

Lidická č. p. 1715

Otočná

4

Cukrárna

7196,59

Žižkova nám č. p. 256

Otočná

5

Nádraží

27447,70

Nádražní č. 347

Otočná

6

Zámek

1482,94

Zámek č. p. 1

Otočná

7

Koupaliště

33152,99

Na Lukách č. p. 1921

Otočná

8

Domašín 1

1673,99

Domašín, Náměstí 41

Pevná

8

Domašín 2

2905,67

Domašín, Náměstí 41

Pevná

8

Domašín 3

4469,24

Domašín, Náměstí 41

Pevná

 

vytvořilo Anawe